Tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Sisustussuunnittelija Jessica Raunio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Myllytie 26 10300  Karjaa                                                                                                                            jessicaraunio@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               +35840  9380557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Y-tunnus 2817182-1

REKISTERISELOSTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Sisustussuunnittelija Jessica Raunio asiakasrekisteri: rekisteri asiakkaista

KÄYTTÖTARKOITUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Siltä osin kuin Asiakasrekisteri sisältää henkilötietoja, niiden käsittelyssä noudatetaan tietosuojalakia ja muita kulloinkin voimassaolevia lakeja, asetuksia, määräyksiä ja viranomaisohjeita, jotka koskevat henkilötiedon käsittelyä. Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja liiketoiminnallisten päätösten tietolähteenä. Rekisteriä voidaan käyttää markkinointiin, muttei kuitenkaan sähköiseen markkinointiin ilman vastaanottajan lupaa.

ASIAKASREKISTERI  SISÄLTÄÄ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Rekisteri asiakkaista sisältää asiakkaan nimen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron ja osoitteen

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN ULKOPUOLELLE                                                                                                                                                                                               Asiakasrekisterin sisältöä ei luovuteta rekisterinpitäjän ulkopuolelle. Rekisteri säilytetään omalla konella salasanalla suojatussa tiedostossa. Sähköpostiohjelmana yrityksellä on gmail ja sen avulla pidetään yhteyttä asiakkaisiin. Kalenterissa merkittynä tapaamisajat, osoitteet ja puhelinnumerot. Tiedot säilyvät rekisterissä siihen asti kun ne on kirjanpidollisista syistä syytä säilyttää eli viimeisestä laskusta 10v

REKISTERIN SUOJAUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu tietojärjestelmään ja ne on suojattu ja sijoitettu siten ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Tietoihin pääsee vain rekisterinpitäjä. Tietokone, johon rekisteri tallennettu on lukollisessa rakennuksessa ja kone ja rekisteri on salasanalla, joka vain rekisterinpitäjän tiedossa, lukittu.

TARKASTUSOIKEUS JA TARKASTUSOIKEUDEN TOTEUTTAMINEN                                                                                                                                                                                                                                                                                             Allekirjoitetulla kirjeellä on mahdollista saada tietää itseä koskevat tiedot maksuttomasti kerran vuodessa.

TIEDON KORJAAMINEN JA TIEDON KORJAAMISEN TOTEUTTAMINEN                                                                                                                                                                                                                                                                                     Omia tietoja voi korjata ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään, joka tekee toivotut muutokset.

MUUT MAHDOLLISET OIKEUDET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

MITÄ TEHDÄÄN JOS HAVAITAAN TIETOSUOJA LOUKKAUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Mikäli havaitaan että tietoihin on päästy käsiksi vaihdetaan salasanat ja selvitetään mitä tietoja on saatu selville ja toimitetaan tieto asiakkaalle hänen tietojensa päätymisestä ulkopuoliselle taholle.